FREDAG:

19.00 Velkommen

Kunstsamtalen
Haakon Thuestad, Direktør Bergen Assembly
Joakim W. Borda – Pedreira, Galleri RAM
Nicolai Strøm-Olsen – KUNSTforum

20.00 Middag

LØRDAG:

07.00 -  10.00 Frokost

07.30 - 08.20 Myk morgen - yoga 50 min. Sal 1. Påmelding ved ankomst.

09.15 Velkommen

Pål Gundersen, eier av The Gundersen Collection

09.20 Norske kulturopplevelser i et internasjonalt perspektiv, Ingrid Røynesdal, direktør, Oslo Filharmonien 

09.35 Hva gjør Edvard Munch viktig? Stein Olav Henrichsen, administrerende direktør, Munchmuseet

10.10 Ny "vår" for Harald Sohlberg, Mai Britt Guleng – Kurator, Nasjonalmuseet

Pause

11.45 Kunst som appetittvekker, Halldór Gudmundsson, prosjektleder for Norge som partnerland for Bokmessen i Frankfurt                   

12.30 Lunsj

13.30 Nicolai Astrup, fra nasjonalskatt til internasjonal anerkjennelse, Mary Ann Stevens, director for Academic Affairs, Royal Academy of Arts, London

14.00 Gustav Vigeland - fornyet aktualitet, Jarle Strømodden, Museumsleder ved Vigeland-museet

Pause

14.45   Utviklingstrekk i europeiske kunstmarkedet, Andreas Lohaus, Direktør ART Düsseldorf

15.15 Gründerhistorien bak Norges nye kunsthall, Helena Holmberg

15.40 Morgendagens teknologi for kultur- og reiseliv, Harald Jellum, gründer og styreleder i AISPOT

18.00 Kunstnermøte

19.30 Festmiddag
Morten Zondag om The Gundersen Collection 

SØNDAG:

07.00-10.00 Frokost

10.00 Omvisning i deler av The Gundersen Collection med Morten Zondag